Algemene voorwaarden

Hoewel de Bladkado.com en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bladkado.com is niet aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit gebruik van deze website. Bladkado.com bevat informatie over tijdschriftabonnementen en links naar uitgevers van bladen en andere online kiosks.

Elke transactie is dan ook een zaak tussen de uitgever / online kiosks en de koper. Meer informatie over de betaling vind je hier. Tevens is opname op deze website nadrukkelijk niet bedoeld om een bepaalde mate van kwaliteit van de producten en de tijdschriften aan te geven. Bij het samenstellen van de informatie over producten aangeboden door derden, besteedt Bladkado.com veel zorg aan de juistheid van de gegevens.

Desondanks kan Bladkado.com de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Derhalve kan Bladkado.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Bladkado.com heeft geen controle over de juistheid en het actueel zijn van de websites waarnaar is gelinkt. Zij distantieert zich dan ook van de inhoud van de sites waarheen vanaf deze site links zijn gelegd. Tevens is zij niet aansprakelijk voor schade volgend uit het gebruik van de op Bladkado.com gemelde links.

Wilt u informatie over een product of een tijdschrift, neemt u dan direct contact op met de betreffende uitgever. Wij bemiddelen niet tussen uitgevers en kopers.

Bladkado.com gebruikt HTTP cookies onder andere om de "traffic" te analyseren en te verbeteren. Deze cookies zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Voorkeuren or Instellingen in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.